Vranac

Illyrian

2015

Është verë cilësore me prejardhje të mborjtur gjeografike. Rrushi Vranac është varietet autokton. Kultivohet në bregoret e ulëta të Rahovecit, në lartësi mbidetare 360-480m. Vera ka ngjyrë të mbyllët të rubinit. Ruhet për 9 muaj në fuqi druri të bungut. Posedon aromë të vishnjes, manaferrave dhe mjedrës. Tanimet e buta dhe bukea të fituara gjatë ruajtjes verës i japin plotësi dhe shije të veçant.

This i quality wine of protected geographic origin. Vranac grapes are native to the region. The grapes are grown in the low hills of Rahovec, at an altitude of 360-480m. The wine is of ruby-red colour. The wine is agred in oak barrels for 9 months. It carries an aroma of sour cherry, blueberry and raspberry. Smooth tanines and bouquet are gain during the aging perdiod, giving the wine its distinct aroma and taste.