Sadyna

Illyrian

2016

Është verë e cilësisë së lartë me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Prodhohet me teknologji të veqantë nga varieteti i rrushit Riesling i kultivuar në vreshtat e Rahovecit. Vera ka ngjyrë të gjelbërt në të artë. Pierja e kësaj vere me freski të duhur, aromë të luleve vreshtare dhe shije të ëmbël të bëjnë të lumtur, të dlirë dhe të dashur gjatë tërë kohës.

This is a sweet, white, high quality wine of protected geographic origin. It is produced through special technology from Riesling grape variety, grown in Rahovec vineyards. The white is of green-gold colour. Drinking this wine with its scent of fresh vineyards blossoms and sweet taste induce happiness for prolonged periods.