Rose

Illyrian

2016

Është verë cilësore me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Prodhohet nga varietetet e rrushit Pinot Noir dhe Game të kultivuara në vreshtat e Rahovecit. Vera posedon aromë të qershisë, mjedrës dhe dredhëzës. Përmbajtja e acideve pemore, verës i japin freski dhe kënaqësi gjatë pijes.

This is a high-quality wine of protected geographic origin. It is produced of Pinot Noir and Game varieties, grown in Rahovec vineyards. The wine has cherry, raspberry and strawberry scent. The wine draws its fresh and pleasant taste from fruits acids contents.