Pinot Noir

Illyrian

2015

Është verë e cilësisë së lartë me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Rrushi Pino Noir kultivohet në bregoret e ulëta të Rahovecit në lartësi mbidetare 350-450 m. Vera ka ngjyrë të kuqe të çelët rubini. Ruhet për 12 muaj në fuçi druri të bungut. Përmban aromë të qershisë, dredhëzës dhe mjedrës. Është e këndshme dhe e lehtë për pije.

This is high-quality wine of protected geographic origin. Pino Noir is grown in low hills of Rahovec, at an altitude of 350-450 m. The wine is of light ruby-red colour. It is aged in oak barrels for 12 months. It carries the aroma of cherry, strawberry and rapberry. It is pleasant and light to drink.