Merlot

Illyrian

2015

Është verë e cilësisë së lartë me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Rrushi Merlot kultivohet në bregoret e ulëta të Rahovecit në lartësi mbidetare 380-500 m me ekspozim të gjatë diellor. Vera ka ngjyrë të kuqe intensive të rubinit, aroma të boronicave dhe manaferrave. Qëndron në fuçi të drurit për 12 muaj. Përmban tanine të buta të cilat verës i japin plotësi dhe shije të këndshme të veçantë.

This is high-quality wine of protected geographic origin. Merlot is grown in low hills of Rahovec, at an altitude of 380-500 m, enjoying prolonged exposure to sun. The wine is of intensive, ruby-red colour and carries raspberry and blueberry aroma. It is aged in oak barrels for 12 months. Contains smooth tanines, which give the wine its well-rounded taste and special taste.