Chardonnay

Illyrian

2015

Është verë e cilësisë së lartë me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Rrushi Chardonnay kultivohet në bregoret e ulëta të Rahovecit në lartësi mbidetare 350-450m me ekspozim të gjatë diellor. Vera prodhohet me fermentim alkoolik të dirigjuar në 15°C duke bërë të mundur fitimin e aromave të pjeshkave dhe frutave aromatike tropikale, në shije vera është e plotë dhe shumë e këndshme.

This is high-quality wine of protected geographic origin. Chardonnay grapes are grown in the low hills of Rahovec, at an altidute of 350-450 m, enjoying prolonged exposure to sun. The wine is produced through controlled alcoholic fermentation at 15°C, gaining the aroma of peaches and tropical fruits. The wine has a well-roeunded taste and is pleasant to drink.