Cabernet Sauvignon

Illyrian

2015

Është verë e cilësisë së lartë me prejardhje të mbrojtur gjeografike. Rrushi Cabernet Sauvignon kultivohet në bregoret e ulëta të Rahovecit në lartësi mbidetare 380-500m me ekspozim të gjatë diellor. Duke qëndruar në fuqi druri të bungut për 12 muaj, vera i ruan aromat e frutave të imëta malore, taninat e buta dhe lë gjurmë të gjata të këndshme në pije.

This is high-quality wine of protected geographic origin. Cabernet Sauvignon is grown in low hills of Rahovec, at an altitude of 380-500m, enjoying prolonged exposure to sun. It is aged in oak barrels for 12 months, allowing it to retain its forest fruit taste, smoth tanines, and prolonged aftertaste.